Αλληλοσυσχέτιση σημάτων με την βοήθεια μικροϋπολογιστή και εφαρμογές

Αναφέρονται στοιχεία για τη συνάρτηση αλληλοσυσχέτισης. Δίνεται συγκριτική παρουσίαση των μεθόδων υλοποίησής της με πρόγραμμα μικρουπολογιστή. Εφαρμογές του προγράμματος περιλαμβάνουν μετρήσεις βιομηχανικών ροών, RADAR, βυθομετρήσεις, προσδιορισμό μοντέλων, μέτρηση μεγέθους σωματιδίων κ.λ.π....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βέντζας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής: η πληροφορική στην Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής (1ο : 1984 : Αθήνα) : Η πληροφορική στην Ελλάδα / / ΤΕΕ, ΕΠΥ
Λέξη-Κλειδί:Μέθοδοι Συσχέτισης
Μικρουπολογιστές
Μαθηματικά
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 786.3

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 100

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 004.06 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 324