Κανονισμοί σκυροδέματος

Παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία των κανονισμών σκυροδέματος και οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκαν οι κανονισμοί στο παρελθόν. Επίσης παρουσιάζεται η υποδομή των σύγχρονων κανονισμών όπως η ημιπιθανολογική θεώρηση των αντοχών, των φορτίων και των συντελεστών ασφαλείας. Αναλύονται επίσης οι οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργίας και δίνεται μια...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πενέλης Γεώργιος Γ., Πλάκας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (5ο : 1981 : Λευκωσία) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κανονισμοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 654