Τα υλικά

Εξετάζεται η χημική σύσταση του τσιμέντου και κατόπιν οι ιδιότητες του μίγματος τσιμέντο - νερό. Επίσης αναφέρονται οι τύποι τσιμέντου, οι διάφορες προσθήκες καθώς και οι έλεγχοι του τσιμέντου που προβλέπονται απο τον κανονισμό. Στη συνέχεια εξετάζονται τα αδρανή υλικά με τις βασικότερες ιδιότητές τους και τέλος τα πρόσθετα υλικά που έχουν σκοπό να βελτιώσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουφόπουλος Π., Οικονόμου Χρίστος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (5ο : 1981 : Λευκωσία) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Σκυροδέματος
Σκυρόδεμα
Δομικά Υλικά
Τσιμέντο
Αδρανή Υλικά
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 654