Συστάσεις για τις αναγκαίες ιδιότητες αδρανών υλικών για αντιολισθηρές κατασκευές οδοστρωμάτων

Καθορίζονται τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των αντιολισθηρών οδοστρωμάτων που εξαρτώνται άμεσα στην περίπτωση των ευκάμπτων οδοστρωμάτων απο τις ιδιότητες του χονδρόκοκκου αδρανούς Περιγράφονται οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των αδρανών υλικών και οι διάφορες δοκιμές για την αντοχή τους. Στη συνέχεια αναφέρονται τα ορυκτολογικά και πετροχημικά χαρακτηρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλός Γεώργιος, Καλός Μ., Λαγγιώτης Χ., Μίχας Ν., Φατσέας Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΕ Συγκοινωνιακών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Οδοστρώματα
Αντιολισθηρά Οδοστρώματα
Ασφαλτικά Οδοστρώματα
Εύκαμπτα Οδοστρώματα
Ολισθηρότητα
Αδρανή Υλικά
Προδιαγραφές
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 823
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available