Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (1981 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (Σεμινάριο), ΤΕΕ - ΕΤ ΗΜ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1981
Λέξη-Κλειδί:Μικροηλεκτρονική
Μικρουπολογιστές
Ψηφιακά Κυκλώματα
Οπτικές Ινες
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 659
Μ 659.1
Μ 659.2
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available