Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (1981 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (Σεμινάριο), ΤΕΕ - ΕΤ ΗΜ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1981
Λέξη-Κλειδί:Μικροηλεκτρονική
Μικρουπολογιστές
Ψηφιακά Κυκλώματα
Οπτικές Ινες
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Φυσική περιγραφή:2 τ. ; (270) σ. (τ. 1) ; (260) σ. (τ. 2) : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
DEWEY Γενικού θέματος:621.38 - (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)