Τεχνολογία και εφαρμογές της μικροηλεκτρονικής

Γίνεται εισαγωγή στη μικροηλεκτρονική αναλύοντας τους διάφορους τύπους ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Περιγράφονται η υβριδιακή τεχνολογία και η τεχνολογία των LSI/VLSI. Αναφέρονται εφαρμογές σε μνήμες των υπολογιστών, στους μικροϋπολογιστές - μικροεπεξεργαστές και στις τηλεπικοινωνίες. Τελικά δίνονται στοιχεία για τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της μικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γεωργόπουλος Χρήστος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (1981 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΗΜ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Μικροηλεκτρονική
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Μικρουπολογιστές
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου