Τεχνολογία και εφαρμογές των οπτικών ινών

Γίνεται εισαγωγή στην τεχνολογία των οπτικών ινών. Δίνονται βασικοί τύποι και βασικά στοιχεία ινών και οπτικών καλωδίων. Περιγράφονται φωτοεκπομποί, φωτοδίοδοι, συνδετήρες και οπτικοί ζεύκτες. Αναφέρονται εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες, διασυνδέσεις υπολογιστών / τερματικών και στις μετρήσεις....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γεωργόπουλος Χρήστος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία (1981 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΗΜ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Οπτικές Ινες
Τηλεπικοινωνίες
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 659
Μ 659.2