Επαναπροσδιορισμός των στόχων, των κατευθύνσεων και του περιεχομένου της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης του Πολιτικού Μηχανικού (1980 : Αθήνα)

Στην ημερίδα έγιναν 9 εισηγήσεις απο καθηγητές, εκπροσώπους φορέων και άτομα. Η συζήτηση στράφηκε, πέρα απο τις διευκρινήσεις, γύρω στις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν πάνω στα θέματα όπως: α) σχέση θεωρητικής κατάρτησης και ανάγκης για άμεση εφαρμογή τεχνολογικών γνώσεων, β) μεθοδολογίες και κριτήρια που πρέπει να γίνουν αποδεκτά στη σύντα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Επαναπροσδιορισμός των στόχων, των κατευθύνσεων και του περιεχομένου της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης του Πολιτικού Μηχανικού (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΜΕ Θεμάτων Παιδείας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Λέξη-Κλειδί:Ανώτατη Τεχνική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Πολιτικοί Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 667
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available