Συγκέντρωση στοιχείων για τη δημόσια διοίκηση - οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ.

Η μελέτη αναφέρεται στην απογραφή των δημοσίων υπηρεσιών και των οργανισμών ΝΠΔΔ που έχουν έδρα ή παραρτήματα στην Θεσσαλονίκη. Σαν σκοπό έχει την πληροφόρηση πάνω στην διασπορά των υπηρεσιών στη πόλη, στους χώρους που χρησιμοποιούν και στον αριθμό των απασχολουμένων. Περιλαμβάνει ερωτηματολόγια συμπληρωμένα με το όνομα, τη διεύθυνση, τα παραρτήματα κάθε υ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λεριάς Ιωάννης Κ., Σερέτη Παρασκευή Η., Ταγαράς Νικόλαος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1979
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Υπηρεσίες
Απογραφή
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 645
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 008
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available