Αντοχή ακέραιου πετρώματος

Στη Βραχομηχανική χαρακτηριστική παράμετρος στη διαδικασία εκτίμησης της συμπεριφοράς του πετρώματος που οδηγεί στην αστοχία μιας κατασκευής είναι η αντοχή του. Στην εργασία εξετάζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες απο τους οποίους εξαρτάται η αντοχή του πετρώματος, όπως το είδος, η ιστορία και ένταση της φόρτισης, η γεωμετρία της κατασκευής και ιδιαίτερα οι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γερογιαννόπουλος Ν., Μιχελής Παναγιώτης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βραχομηχανική (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Βραχομηχανική (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΠΜ-ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Βραχοδυναμική
Πετρώματα
Αντοχή Υλικών
Θραύση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 798.1