Αντοχή της βραχομάζας

Στην εργασία παρουσιάζονται διάφορα κριτήρια υπολογισμού αντοχής ασυνεχειών και αντοχής της βραχομάζας. Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι δισδιάστατο, ότι η βραχομάζα παρουσιάζει ψαθυρή συμπεριφορά, ότι η αντοχή είναι ανεξάρτητη απο το χρόνο και ότι η φόρτιση είναι στατική. Σαν οδηγός για την εργασία αυτή χρησίμευσαν τα μαθήματα του κα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σακελλαρίου Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βραχομηχανική (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Βραχομηχανική (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΠΜ-ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Βραχοδυναμική
Πετρώματα
Αντοχή Υλικών
Θραύση
Ασυνέχειες Πετρωμάτων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 798.1