Βραχώδη πρανή

Στην εισαγωγή αναφέρονται ορισμένες έννοιες της εδαφομηχανικής σε σχέση με τα πρανή σε συνεκτικά και μη συνεκτικά εδάφη, για τις επιφάνειες ολίσθησης και τα νομογραφήματα για τον υπολογιστικό έλεγχο. Γίνεται περιγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών μιας βραχομάζας, των βασικών μηχανικών χαρακτηριστικών της και των τυπικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων. Αναλύοντα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βέττας Παναγιώτης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βραχομηχανική (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Βραχομηχανική (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΠΜ-ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Βραχοδυναμική
Πρανή
Βραχώδη Πρανή
Θραύση
Γεωτεχνική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 798.2