Θέματα βραχομηχανικής σε φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα

Γίνεται συνοπτικά παρουσίαση κατ'αρχήν των παραγόντων (λιθολογικών, τεκτονικών, ατμοσφαιρικών κλπ.) που επηρεάζουν τις γεωτεχνικές ιδιότητες των αντίστοιχων με τα έργα γεωλογικών σχηματισμών. Αναφέρονται τα στάδια μελέτης και τα αντίστοιχα προγράμματα γεωτεχνικών ερευνών. Εξηγούνται οι διαφορές μεταξύ θεωρίας και πράξης στα γεωτεχνικά θέματα. Παρατίθε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαγεωργίου Ο.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βραχομηχανική (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Βραχομηχανική (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΤ ΠΜ-ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνική
Φράγματα
Ταμιευτήρες
Υδροηλεκτρικά Εργα
Θεμελιώσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 798.2