Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα

Αναλύονται ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην Ελληνική κοινωνία και οι αντιφάσεις που παρουσιάζει σαν μορφωτικός και κοινωνικός θεσμός. Αναφέρεται ο αλληλοκαθορισμός ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την έρευνα και παιδεία. Γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την οργάνωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπουρίτσας Γιώργος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας (1981 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Μεταπτυχιακές Σπουδές
Ερευνα
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 653.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 181

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 332