Επενδυτικό πρόγραμμα και τεχνολογικές εξελίξεις στις Χ.Β.Β.Ε..

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στο επενδυτικό πρόγραμμα και στις τεχνολογικές εξελίξεις των Χημικών Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Α.Ε.. Στην αρχή γίνεται μια ιστορική αναδρομή όσο αφορά στην ίδρυση του ομίλου των επιχειρήσεων και στη συνέχεια γίνεται περιγραφεί των μονάδων παραγωγής. Γίνεται ανάλυση του επενδυτικού προγράμματος και του εκσυγχρονισμού των μονάδων...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωνσταντινίδης Αρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εξέλιξη και προβλήματα στο κλάδο των λιπασμάτων (Διημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Πηγή:Εξέλιξη και προβλήματα στον κλάδο των λιπασμάτων (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΠΣΧΜ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χημική Βιομηχανία
Βιομηχανικές Επενδύσεις
Λιπάσματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 877