Πρόβλεψη κατανάλωσης αζωτούχων λιπασμάτων στην Ελλάδα

Με την εισήγηση αυτή γίνεται μια προσέγγιση στο θέμα της πρόβλεψης κατανάλωσης αζωτούχων λιπασμάτων στην Ελλάδα.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπατζιάς Φ., Σκιαδάς Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εξέλιξη και προβλήματα στο κλάδο των λιπασμάτων (Διημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Πηγή:Εξέλιξη και προβλήματα στον κλάδο των λιπασμάτων (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΠΣΧΜ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Λιπάσματα
Αζωτούχα Λιπάσματα
Κατανάλωση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 877