Μελέτες, έργα και μηχανικοί στις χώρες της Ευρώπης μια έκθεση της Μόνιμης Επιτροπής για θέματα ΕΟΚ του ΤΕΕ

Το κείμενο αποτελείται απο πέντε συνοπτικές εκθέσεις για τις χώρες Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο, που διαγράφουν το θεσμικό πλαίσιο και την πρακτική που ακολουθείται στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, στη σύνταξη μελετών και και εκτέλεση των ιδιωτικών και δημόσιων έργων στις χώρες αυτές Οι εκθέσεις συντάχθηκαν απο συναδέλφους εκπρο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ιακωβίδης Α., Κίκηρας Λ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1981
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Δημόσια Εργα
Ιδιωτικά Εργα
Μελετητές
Εργολήπτες
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 616
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Στερεάς - Βιβλιοθήκη Λαμίας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 616Η3
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη