Η βιομηχανία στη Θεσσαλία (1980: Λάρισα) προσυνέδριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η βιομηχανία στη Θεσσαλία (προσυνέδριο), ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 1980
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανική Ανάπτυξη
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Βιοτεχνία
Βιομηχανία
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου