Ιστορικό της νομοθεσίας για τη βιομηχανική αποκέντρωση

Εξετάζονται τα κίνητρα που ισχύουν σήμερα για την περιφερειακή βιομηχανική - βιοτεχνική και γενικότερα οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα όπου μπόρεσαν να έχουν στοιχεία. Καθώς επίσης και μια συνοπτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο διαφόρων αναπτυξιακών νόμων και η επίδραση της αποκέντρωσης αυτής στην ανάπτυξη της θεσσαλίας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σαπουνάς Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στη Θεσσαλία (προσυνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Η βιομηχανία στη Θεσσαλία (1980 : Λάρισα)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ