Βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Στην αρχή προσδιορίζεται γενικά η θέση της βιομηχανίας στην Ελληνική Οικονομία, στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια ν'απαντηθούν τα ερωτήματα: Ποιά είναι η συγκέντρωση του κεφαλαίου στην ελληνική βιομηχανία και αν είναι μονοπωλιακός ο χαρακτήρας της. Ποιά είναι η παρουσία του ξένου κεφαλαίου. Ποιό το τεχνολογικό επίπεδο του μηχανολογικού εξοπλισμού των...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αρσένης Δημοκράτης, Σακιζλής Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στην Ελλάδα Προσυνέδριο
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Η βιομηχανία στην Ελλάδα (1980 : Θεσσαλονίκη) : Ανακοινώσεις προσυνεδρίου / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανική Ανάπτυξη
Βιομηχανική Πολιτική
Βιομηχανία
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:σ. 44-67
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 67
Περίληψη:Στην αρχή προσδιορίζεται γενικά η θέση της βιομηχανίας στην Ελληνική Οικονομία, στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια ν'απαντηθούν τα ερωτήματα: Ποιά είναι η συγκέντρωση του κεφαλαίου στην ελληνική βιομηχανία και αν είναι μονοπωλιακός ο χαρακτήρας της. Ποιά είναι η παρουσία του ξένου κεφαλαίου. Ποιό το τεχνολογικό επίπεδο του μηχανολογικού εξοπλισμού των βιομηχανιών. Πως κατανέμονται χωροταξικά οι βιομηχανίες. Απο τις απαντήσεις αυτές προκύπτουν μια σειρά απο συμπεράσματα για το χαρακτήρα της βιομηχανίας και προσδιορίζεται ένα πλαίσιο προτάσεων μιας βιομηχανικής πολιτικής.
DEWEY Γενικού θέματος:338.4 - (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)