Ελληνική βιομηχανία σιδηροκραμάτων και ανοξείδωτος χάλυβας

Παρουσιάζονται προβλήματα σχετικά με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων σιδηρονικελίου και σιδηροχρωμίου που υπάρχουν στην Ελλάδα σε συνδυασμό και με την κατάσταση στις εταιρείες ΛΑΡΚΟ και ΕΛ.ΣΙ. αντίστοιχα που έχουν αναλάβει την αξιοποίηση αυτή. Επίσης αναφέρονται προβλήματα σχετικά με τη μονάδα ανοξείδωτου χάλυβα που θα προκύψει από την καθετοποίηση της παραγω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βαλσαμίδης Α., Τσαγκαράκης Δημήτριος.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σιδηρονικέλιο
Σιδηροχρώμιο
Ανοξείδωτος Χάλυβας
Λατερίτες
Κοιτάσματα
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Βιομηχανία Χάλυβα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 983
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available