Λιπαντικά κλάσματα πετρελαίου Πρίνου. Απόδοση και αντοχή στην οξείδωση σε συνάρτηση με τη χημική τους δομή

Η εισήγηση αυτή ειναι μια ερευνητική δουλειά επάνω στα λιπαντικά κλάσματα του πετρελαίου του Πρίνου. Εξετάζεται η απόδοση και η αντοχή των λιπαντικών στην οξείδωση σε συνάρτηση με τη χημική τους δομή. Αναφέρονται οι πρότυπες αναλυτικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης γίνεται και ανάλυση των αποτελεσμάτων....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λόης Ε., Στούρνας Σ., Αργυρίου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ολοκληρωμένα διυλιστήρια. Νέα προϊόντα πετρελαίου και περιβάλλον (Διημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1986
Πηγή:Ολοκληρωμένα διυλιστήρια. Νέα προϊόντα πετρελαίου και περιβάλλον (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ ΧΜ, ΠΣΧΜ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πετρέλαιο
Λιπαντικά
Χημική Ερευνα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 882