Οξειδωτική αποθείωση προϊόντων του πετρελαίου

Στην εισήγηση αυτή αναφέρονται τα μειονεκτήματα εφαρμογής της υπάρχουσας τεχνολογίας για την αποθείωση των καυσίμων. Στην συνέχεια μελετώνται η αποτελεσματικότητα και οι δυνατότητες της οξειδωτικής αποθείωσης. Η έρευνα για τη μέθοδο αυτή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο χωρίς να έχει γίνει αριστοποίηση και τεχνικοοικονομική ανάλυση....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κυριακόπουλος Γ., Στούρνας Σ., Ζαννίκος Φανούριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ολοκληρωμένα διυλιστήρια. Νέα προϊόντα πετρελαίου και περιβάλλον (Διημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1986
Πηγή:Ολοκληρωμένα διυλιστήρια. Νέα προϊόντα πετρελαίου και περιβάλλον (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ ΧΜ, ΠΣΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Πετρέλαιο
Καύσιμα
Αποθείωση
Τεχνολογία Καυσίμων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 882