Ολοκληρωμένα διυλιστήρια : περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αντιμετώπισή τους

Η εισήγηση αρχικά αναφέρεται στη ζήτηση των προϊόντων πετρελαίου και την τεχνολογική αναβάθμιση των διυλιστηρίων και την σημερινή κατάσταση αυτών στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναφέρεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις απο τα διυλιστήρια της χώρας μας και η αντιμετώπισή τους....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σταμέλος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ολοκληρωμένα διυλιστήρια. Νέα προϊόντα πετρελαίου και περιβάλλον (Διημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1986
Πηγή:Ολοκληρωμένα διυλιστήρια. Νέα προϊόντα πετρελαίου και περιβάλλον (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ ΧΜ, ΠΣΧΜ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πετρελαιοειδή Προϊόντα
Διυλιστήρια
Τεχνολογική Ανάπτυξη
Περιβάλλον
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 882