Συστήματα φορέων - γέφυρες

Γίνεται μια σύντομη αναδρομή στο απώτερο και πρόσφατο παρελθόν των ολόσωμων γεφυρών και των οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών μεταβολών που οδήγησαν στο σημερινό επίπεδο την τεχνολογία κατασκευής γεφυρών από σκυρόδεμα. Μετά από μια σύντομη αναφορά σε στοιχεία ιστορικά, στα φορτία και τα υλικά γίνεται συστηματική αναφορά στα συστήματα φορέων στις γέ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πενέλης Γεώργιος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (7ο : 1985 : Πάτρα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Γεφυροποιία
Δομική Ανάλυση
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου