Πίνακες kd διαστασιολόγησης ορθογωνικών διατομών σύμφωνα με τον νέο κανονισμό σκυροδέματος

Για την διαστασιολόγηση ορθογωνικών διατομών υπο προέχουσα κάμψη έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η μέθοδος των συντελεστών Kh λόγω της απλότητας με την οποία βρίσκονται οι απαιτούμενοι οπλισμοί. Στην παρούσα εργασία δίνονται πίνακες διαστασιολόγησης ορθογωνικών διατομών με την μέθοδο των συντελεστών Kd (Kd αντί Kh, γιατί στο νέο ελληνικό κανονισμό σκυροδέματος...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βάγιας Ιωάννης, Πλάκας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (7ο : 1985 : Πάτρα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Διαστασιολόγηση
Κανονισμοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 830.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 15

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 491

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 353