Συγκριτική μελέτη τεχνικών χαρακτηριστικών μανδύων από χυτό και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Η πειραματική αυτή εργασία έχει στόχο τη συγκριτική μελέτη μανδύων απο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και χυτό σκυρόδεμα για την ενίσχυση υποστυλωμάτων. Ερευνώνται η διασπορά των αντοχών, η συνάφεια παλιού και νέου σκυροδέματος και η επιρροή διαφόρων παραμέτρων όπως η περιεκτικότητα του τσιμέντου, η απόσταση του εκτοξευτήρα κ.ά. Σαν μεταβλητές έχουν ληφθεί η ποσότ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Οικονόμου Χρίστος Μ., Πενέλης Γεώργιος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (7ο : 1985 : Πάτρα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Υποστυλώματα
Επισκευές
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου