Εφαρμογές οπλισμένης γης

Αναφέρονται δύο περιπτώσεις εφαρμογής της οπλισμένης γης με διαμόρφωση κατακόρυφου μετώπου ύψους 4,5μ. και 3,5 έως 5,0μ. Σαν οπλισμός χρησιμοποιήθηκαν στρογγυλοί ράβδοι STI, γαλβανισμένες και το προστατευτικό τοίχωμα του μετώπου κατασκεύαστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20 εκατ. ή από τσιμεντόλιθους. Το οικονομικό όφελος από την εφαρμογή της μεθόδου στις...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπασπύρου Σπυρίδων Ν., Κολλιός Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (7ο : 1985 : Πάτρα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Τοίχοι Αντιστήριξης
Αντιστηρίξεις
Μέθοδος Οπλισμένης Γής
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 830.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 16

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 492

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 354