Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (8o : 1987 : Ξάνθη-Καβάλα)

Ο σκοπός του Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους μηχανικούς που ασχολούνται με το σκυρόδεμα στην έρευνα, μελέτη και κατασκευές, να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους κάθε δυο χρόνια. Η εκτελεστική επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος πιστεύει ότι το συνέδριο συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης του σκυ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος, ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη Καβάλα , 1987
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Δομικά Υλικά
Διαστασιολόγηση
Δομική Ανάλυση
Γεωτεχνική
Αντισεισμική Μηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 903.1
Μ 903.2
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 17
Μ 18
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη