Αδρανή υλικά του ελληνικού χώρου γιά την παραγωγή σκυροδέματος

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια πρώτης επεξεργασίας και αξιολόγησης των στοιχείων που αφορούν σε φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των αδρανών για σκυρόδεμα. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των Περιφερειακών Εργαστηρίων του ΥΠΕΧΩΔΕ απο δοκιμές σε δείγματα που προέρχονται απο όλο τον ελληνικό χώρο. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοδουλιάς Ι., Αγορογιάννη Ν., Κωνσταντινίδης Χ. Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (8ο : 1987 : Ξάνθη-Καβάλα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Φυσικές Ιδιότητες
Μηχανικές Ιδιότητες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 903.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 17