Τεχνολογική εξέλιξη στην παραγωγή αδρανών υλικών

Η εργασία αυτή βασίζεται σε έναν ταχύ αλγόριθμο κι αντίστοιχο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ταξινόμηση θραυστών υλικών και τη βέλτιστη παραγωγή αδρανών υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Με τον αλγόριθμο αυτό δίνεται η δυνατότητα της σύγκρισης πολλών εναλλακτικών λυσεων που δίνουν υλικά μέσα στην ιδανική περιοχη σε ελάχιστο χρόνο με τη βοήθε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Εφραιμίδης Χαράλαμπος Ι., Χονδρογιάννης Η. Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (8ο : 1987 : Ξάνθη-Καβάλα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Τεχνολογία
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογισμών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 903.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 17