Φυσικοχημικές διεργασίες ενανθράκωσης σκυροδέματος

Η μείωση του ρΗ του σκυροδέματος οφείλεται στην ενανθράκωση του σκληρυμένου τσιμεντοπολτού, δηλαδή τη βαθμιαία αντίδραση του Ca(OH)2 του τελευταίου με το CO2 της ατμόσφαιρας. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται ένα φυσικό/μαθηματικό προσομοίωμα των φυσικοχημικών διεργασιών που οδηγούν στην ενανθράκωση,εντοπίζονται οι παράμετροι που υπεισέρχονται στις διεργασ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδάκης Β., Βαγενάς Κ., Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (8ο : 1987 : Ξάνθη-Καβάλα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Ενανθράκωση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 903.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 17