Η εφελκυστική αντοχή της διεπιφάνειας τσιμεντοκονιάματος - αδρανών

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στον καθορισμό της εφελκυστικής αντοχής της διεπιφάνειας τσιμεντοκονιάματος - αδρανών. Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει σχετική έρευνα, ενω τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας παρουσιάζουν τεράστια διασπορά εξαιτίας του πλήθους και του είδους των παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση της αντοχής της διεπιφάνειας. Ιδιαίτε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κατσαραγάκης Ελισσαίος Σ., Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (8ο : 1987 : Ξάνθη-Καβάλα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Τσιμέντο
Αντοχή Υλικών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 903.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 17