Μελέτη της συμπεριφοράς κόμβων δοκών - υποστυλωμάτων από Ω. Σ. σε μοντέλα υπό κλίμακα

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων σε δοκίμια κόμβων δοκών - υποστυλωμάτων απο οπλισμένο σκυρόδεμα, σε κλίμακα 1:7,32 τα οποία υποβάλλονται σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Οι κόμβοι που έχουν τη μορφή σταυρού είανι του τύπου ασθενείς στύλοι/ισχυροί δοκοί και του τύπου ισχυροί στύλοι/ασθενείς δοκοί. Γίνεται επίσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπουφίδης Δ., Ζέρης Χ., Μάνος Γεώργιος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Άγνωστο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (8ο : 1987 : Ξάνθη-Καβάλα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Δοκοί
Υποστυλώματα
Διάτμηση
Αντισεισμική Μηχανική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 903.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 17