Μοντέλα πλαστιμότητας και θραύσης ωπλισμένου σκυροδέματος - πρακτικές εφαρμογές

Η ασφάλεια ενός φορέα έναντι κατάρρευσης συνδέεται άμεσα με τη συμπεριφορά του στην περιοχή των ανελαστικών παραμορφώσεων. Στη περίπτωση του οπλισμένου σκυροδέματος το πρόβλημα της πλάστιμης συμπεριφοράς τίθεται σαν απάντηση στο ερώτημα πότε το στοιχείο είναι πλάστιμο και γιατί και πως μπορεί αυτό να υλοποιηθεί κατασκευαστικά. Στα πλαίσια αυτά εκθέτονται μερ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κανελλόπουλος Α. Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (8ο : 1987 : Ξάνθη-Καβάλα) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Πλαστιμότητα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Διάτμηση
Θραύση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 903.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 17