Αναζήτηση, εντόπιση και εκμετάλλευση των γεωθερμικών ρευστών στον ελληνικό χώρο

Η εισήγηση αναφέρεται αναλυτικά στις ερευνητικές προσπάθειες του ΙΓΜΕ και άλλων φορέων στον τομέα της αναζήτησης, εντόπισης και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών ρευστών στην Ελλάδα. Αναφέρονται οι περιοχές που έχει εντοπισθεί γεωθερμική ενέργεια υψηλής και μέσης ενθαλπίσης όσο και χαμηλής. Ακόμη αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες η έρευνα για την ανάπτυξη νέω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουρής Δ., Τραγανός Γ., Μπίμπου Αικατερίνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , σ. 48-53
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωθερμική Ενέργεια
Γεωθερμική Ερευνα
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 989

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 451

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 5/92