Πολιτική και προγράμματα της ΕΤΒΑ για την αξιοποίηση γεωθερμίας χαμηλής και μέσης ενθαλπίας στην Ελλάδα

Η γεωθερμία για τη χώρα μας είναι μια σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που η αξιοποίηση της θα είναι βασικός πόλος τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών που έχουν αυτή την ενέργεια. Υπάρχουν δυνατότητες για τη σταδιακή εγκατάσταση θερμοκηπίων που θα αξιοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια ενώ παράλληλα υπάρχουν δυνατότητες για τη σταδιακή εγκα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αργυρόπουλος Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , σ. 54-56, 56-59
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωθερμία
Γεωθερμική Ενέργεια
Θερμοκήπια
Ξηραντήρια
Ιχθυοκαλλιέργεια
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 989

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 451

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 5/92