Παραπομπή APA

Αργυρόπουλος Ιωάννης. (1989). Πολιτική και προγράμματα της ΕΤΒΑ για την αξιοποίηση γεωθερμίας χαμηλής και μέσης ενθαλπίας στην Ελλάδα.

Παραπομπή Chicago Style

Αργυρόπουλος Ιωάννης. Πολιτική και προγράμματα της ΕΤΒΑ για την αξιοποίηση γεωθερμίας χαμηλής και μέσης ενθαλπίας στην Ελλάδα. 1989.

Παραπομπή MLA

Αργυρόπουλος Ιωάννης. Πολιτική και προγράμματα της ΕΤΒΑ για την αξιοποίηση γεωθερμίας χαμηλής και μέσης ενθαλπίας στην Ελλάδα. 1989.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.