ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια επιδιώκει σήμερα να παίξει ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας. Αναφέρονται σύντομα οι δυνατότητες και η σκοπιμότητα των παρεμβάσεων της Τ.Λ. σε όλα τα στάδια της αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού. Σαν τέτοια αναλύοντα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κωνσταντακόπουλος Κ., Τριανταφυλλοπούλου Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , σ. 65-68
Λέξη-Κλειδί:Γεωθερμία
Γεωθερμική Ενέργεια
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 989

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 451

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 5/92