Σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της γεωθερμίας και η ελληνική πραγματικότητα

Γίνεται μία παρουσίαση της ισχύουσας κατάστασης από πλευράς ανάπτυξης και αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας στη διεθνή κλίμακα και στις μορφές που αυτή εμφανίζεται. Δίνονται στοιχεία για την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού πολύ χαμηλής μέσης και υψηλής ενθαλπίας.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτωση γεωθερμικού δυναμικού υψηλής ενθαλπίας, όπου ταυτό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουτίνας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1992 ; τεύχ. 5 , σ. 75-92
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωθερμία
Γεωθερμική Ενέργεια
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 989

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 451

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 5/92