Εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας Γεωθερμοηλεκτρική μονάδα 2ΜW Μήλου

Στην εισήγηση δίνονται στοιχεία για τις γεωτρήσεις που έγιναν από τη ΔΕΗ στο γεωθερμικό πεδίο της Μήλου, που είναι από τα πλουσιότερα πεδία του κόσμου από άποψη θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών του ρευστού (πίεση, θερμοκρασία, ενθαλπία). Εχει όμως το μειονέκτημα να περιέχει πολλά εν διαλύσει άλατα, πράγμα που δίνει ιδιαιτερότητα στον τρόπο εκμετάλλευσης το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δέλιου Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , σ. 58-66
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωθερμική Ενέργεια
Τεχνογνωσία
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 989

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 451

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 6/92