Διαχείριση γεωθερμικών πεδίων για θερμικές εφαρμογές Το παράδειγμα του Πολίχνιτου

Αν και η γεωθερμική ενέργεια χαμηλής-μέσης ενθαλπίας είναι διαθέσιμη σε διάφορες περιοχές της χώρας, η ευρεία εκμετάλλευσή της δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα δυνατή. Εκτός από τα ιδιαίτερα τεχνικά και επενδυτικά προβλήματα, η καθυστέρηση αυτή οφείλεται οπωσδήποτε και στην ανυπαρξία κάποιου αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης της γεωθερμίας. Στόχο της εργα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γκούμας Θ., Χρήστου Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αξιοποίηση του ελληνικού γεωθερμικού δυναμικού (1989 : Αθήνα) : παρούσα κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Νοέμ.- Δεκ. 1992 ; τεύχ. 6 , σ. 122-129
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωθερμία
Γεωθερμική Ενέργεια
Διαχείριση
Τοπική Ανάπτυξη
Οικονομική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 989

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 451

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 6/92