Μητροπολιτικά κέντρα

Η ανάπτυξη της Ελληνικής Πρωτεύουσας εμφανίζεται σαν το κεντρικό γεωγραφικό πρόβλημα της χώρας. Εξαιτίας του δυσανάλογου όγκου του πληθυσμού της και του οικονομικού δυναμισμού της,η Αθήνα συνδέεται με τις τύχες ολόκληρης της Ελλάδας. Η μελέτη εξετάζει την εξέλιξη και σύνθεση του πληθυσμού της Αθήνας συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα,την πρωτεύουσα μέχρι το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τζαναβάρα Χαρίκλεια, Δόντας Γεώργιος, Βασιλειάδης Γιώργος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μητροπόλεις
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 932
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available