Ταξινόμηση-Θεματική Ανάλυση υλικού Βιβλιοθήκης

Γίνεται μια εισαγωγή στο ρόλο της ταξινόμησης για την ανάκτηση πληροφοριών από τα υλικά μιας βιβλιοθήκης. Αναφέρονται τα κυριώτερα ταξινομικά συστήματα που υπάρχουν και περιγράφεται το δεκαδικό σύστημα Dewey....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πάνου Αντωνία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Οργάνωση επιστημονικής πληροφόρησης (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Οργάνωση επιστημονικής πληροφόρησης (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ταξινόμηση
Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey
Βιβλιοθήκες
Ανάκτηση Πληροφοριών
Ταξινομικά Συστήματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 992

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 215