Μεθοδολογία εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για βιομηχανικές εγκαταστάσεις προβλέπεται από το Π.Δ. 1180 του 1981 αλλά και από το νόμο για το περιβάλλον του 1986. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την προϋπόθεση ότι εκπονούνται σωστά, δίνουν την δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να εκτιμήσουν τις επιδράσεις και επιπτώσεις της λειτουργίας μιας βιομηχαν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζαφειρόπουλος Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο για τη βιομηχανία: προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Πηγή:Συνέδριο για τη βιομηχανία (2ο : 1989 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Περιβάλλον
Προστασία Περιβάλλοντος
Βιομηχανική Ρύπανση
Απόβλητα
Νομοθεσία
Μεθοδολογία
Βιομηχανικά Απόβλητα
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 995.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 233

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 364

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.409495 Σ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 347