Προβλήματα στην ανάπτυξη της Επαρχιακής βιομηχανίας

Στην εισήγηση αυτή διαπιστώνεται η πτωτική πορεία της Βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελληνική περιφέρεια κατά την δεκαετία 1977-1987 και διατυπώνονται: -τα κύρια αίτια αυτής της κρίσης στο σύνολο της Ελληνικής οικονομίας στο Βιομηχανικό τομέα. -οι παραπέρα επιβαρυντικοί παράγοντες των συνθηκών της Ελληνικής επαρχίας και του επαρχιακού περιβάλλοντος χώρου....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σωτηρίου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η βιομηχανία στο Ν. Μαγνησίας: προβλήματα - προοπτικές ανάτπυξης (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Η βιομηχανία στο Ν. Μαγνησίας (1987 : Βόλος) : προβλήματα - προοπτικές ανάπτυξης / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Περιφερειακή Ανάπτυξη
Βιομηχανία
Χωροθέτηση Βιομηχανιών
Βιομηχανική Πολιτική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 984.1