Τοπική Αυτοδιοίκηση και κτηματολόγιο εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής

Η εισήγηση αυτή τονίζει την επιτακτική ανάγκη της σύνταξης Εθνικού Κτηματολόγιου που θ' αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και προγραμματισμού γιά τη χώρα. Οι ΟΤΑ, ως πρώτοι ωφελούμενοι από ένα τέτοιο έργο πρέπει, κατά την εισήγηση, να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση εξεύρεσης πόρων γιά τη χρηματοδότηση ενός τόσο ζωτικής γι' αυτούς και γιά τη χώρα έρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τοπική Αυτοδιοίκηση και κτηματολόγιο (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Πηγή:Τοπική Αυτοδιοίκηση και κτηματολόγιο (1989 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τοπική Αυτοδιοίκηση
Κτηματολόγιο
Εθνικό Κτηματολόγιο
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 981