Αντικεραυνική προστασία (1988 : Αθήνα)

Εξετάζονται οι μέθοδοι αντικεραυνικής προστασίας που σήμερα προτείνονται γιά εφαρμογή στη χώρα μας και διεθνώς. Περιγράφονται οι διάφοροι τύποι αλεξικέραυνων και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Προβάλλονται βελτιώσεις των διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας γενικά γιά κτήρια, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και αρχαιολογικούς χώρους, ώ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αντικεραυνική Προστασία (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΕΕΕ ΗΜ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988 1989 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1989 ; τεύχ. 3-4 , 100 σ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αλεξικέραυνα
Κεραυνοί
Αντικεραυνική Προστασία
Κτίρια
Τηλεπικοινωνίες
Ασφάλεια Εργαζομένων
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο των προσφωνήσεων και ομιλιών
Συζήτηση, ερωτήσεις - απαντήσεις, παρεμβάσεις
Οι θέσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 945
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 82
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.317 Α
ΤΧ 3-4/89
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη