Διαπιστώσεις από την ημερίδα έργων και μελετών:συμπεράσματα,υποβολή προτάσεων

Γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθούν τα σημαντικότερα σημεία (προβληματισμοί, ανησυχίες, προτάσεις) από τις εισηγήσεις που συζητήθηκαν στην ημερίδα σχετικά με την επίβλεψη των Δημοσίων έργων και μελετών. Διαπιστώθηκε ότι τα βασικά προβλήματα έχουν την πηγή τους στην έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού-προγραμματισμού. Στη συνέχεια εξετάζεται το ζήτημα της οργάνωση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αραπάκης Ν., Αυγερίκος Γεώργιος, Βασιλάκος Β., Λεονταρίτης Ι., Νιανιάρα Ν., Τσέγκος Σ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Επίβλεψη Εργων
Θεσμικό Πλαίσιο
Μελέτες Δημοσίων Εργων
Κατασκευές
Δημόσια Διοίκηση
Προγραμματισμός
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 924
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available